در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

. b…o.e

Craig, J.J., Introduction to Robotics: Mechanics and
Control, Addison-Wesley Pub., 2nd Edition, 1989, Farsi Edition by Ali Meghdari, Sharif University Press, 1995.
51270819827685

71297521463179

Starr. G.P., “Transport of Suspended Objects with a Path-Controlled Robot Manipulator,” ASME J. of
Dynamic Systems, Measurement and Control, Vol.
107, pp. 97-100, 1985.


دیدگاهتان را بنویسید